Tiskové zprávy

Záchrana života kamaráda nebo pomoc na sociálních sítích - Dětský čin roku představil nové hrdiny

5.12.2019
I děti dokáží konat hrdinské skutky. Vítězové patnáctého ročníku projektu Dětský čin roku jsou toho nepochybným důkazem. Za skutky plné odvahy, soucitu a všímavosti vůči okolí dnes byli oceněni při slavnostním vyhlášení, jež se každoročně koná na Staroměstské radnici v Praze za přítomnosti VIP patronů i významných hostů.

Chlapec zachraňující život kamarádovi, dívka, která i přes vlastní nelehký osud pomáhá druhým v dětském domově, nebo další děti, jimž nejsou lhostejné životy druhých. To jsou hrdinové, jejichž příběhy v projektu Dětský čin roku zaujaly nejvíce.

Dvanáctiletý Robert Lebeda z pražské Základní školy u Krčského lesa a jeho kamarád Pavel Choulík si dnes převzali ocenění v kategorii Záchrana lidského života. Ve svém příběhu popsali dramatické události z prázdnin, kdy Robert neztratil duchapřítomnost a pomohl topícímu se kamarádovi.

Do patnáctého ročníku tohoto projektu přišlo letos přes 580 příběhů. Soutěžilo se v sedmi kategoriích – Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad, Pomoc n@ netu a Pomoc starším lidem. O vítězích rozhodly samy děti prostřednictvím internetového hlasování na stránkách www.detskycinroku.cz.

Výherci Dětského činu roku 2019 získali hodnotné věcné dárky od partnerů projektu a pro svou školu také šek v hodnotě 10 000 Kč na nákup školních pomůcek. Kromě sedmi soutěžních kategorií byly předány i tři speciální ceny Dětského činu roku.

Přítomní si vyslechli všechny oceněné příběhy a vítězové si převzali ceny z rukou patronů jednotlivých soutěžních kategorií – herce Jana Révaie, herečky Jitky Čvančarové, zpěvačky Petry Černocké, moderátorky Lucie Křížkové, sportovce Jiřího Ježka, moderátorky Zory Jandové, zpěvačky Lenny a zpěváka Zbyňka Drdy.

„Jsem nesmírně vděčná všem, kteří se každý rok na tomto projektu podílejí. Dětský čin roku je tu s námi již patnáct let. Z prvních malých hrdinů jsou již dospělí, kteří mají možná už svoje děti. Věřím, že si myšlenku na pomoc druhým v sobě uchovali a budou ji předávat dál. Stejně jako dnešní vítězové,“říká Alžběta Suchanová, PR manažerka projektu Dětský čin roku.

Nadšení z projektu sdílí i dlouholetý čestný předseda Dětského činu roku Aleš Háma, který každoročně slavnostní vyhlášení vítězů moderuje: „Je velmi osvěžující číst tyto příběhy. Některé jsou inspirativní, jiné velice dojímavé. Ale ze všech vždycky cítím velkou naději. Naději v to, že dobro mezi námi je a vždy bude.“


Výsledky Dětského činu roku 2019

Záchrana lidského života

Robert Lebeda (12 let): Nehoda

ZŠ U Krčského lesa, Praha 4

Robert s Pavlem jeli o prázdninách na koupaliště. Pavel se rozhodl, že trumfne Roberta a přeplave celý bazén pod vodou. Skočil do vody, podplaval i zábradlí, které odděluje plavce a neplavce, doplaval až ke schůdkům, ale už se nedokázal vynořit. Když se snažil dostat nad hladinu, nalokal se vody, chvíli na to se přestal hýbat, nedýchal a na obličeji krvácel. Robert s ostatními kamarády jej vytáhli a Robert začal s resuscitací včetně umělého dýchání. Po několika minutách se Pavel probral, Robert mu ošetřil i rozseklé obočí a s kamarády přivolali pomoc. Pavel poté strávil den v nemocnici, kde Robertovi lékař řekl, že svému kamarádovi zachránil život.

Pomoc ostatním

Laura Čurejová (9 let): Laura

ZŠ Prostějov

Laura ještě donedávna bydlela s rodiči a pěti sourozenci na vesnici. Po požáru jejich domu, který Lauře způsobil jizvy na rukou, se dostala do dětského domova. Pomáhá tam bratrovi s úkoly a mladším dětem rovněž s oblékáním či sprchováním. Čte jim také pohádky a rozdává pro potěšení obrázky, které ráda maluje. Také občas chodí zpívat písničky babičkám z nedalekého domova důchodců. Laura se někdy vídá s tatínkem, který za ní a jejími sourozenci občas přijde na návštěvu. Stýská se jí ovšem po mamince, kterou už dlouho neviděla.

Pomoc starším lidem

Jan Trnka (14 let): Desetikoruna

ZŠ Kolín V.          

Honza se podělil o příběh jeho babičky. Ta jednou pospíchala na autobus, aby se dostala včas k lékaři. Protože ale neměla u sebe drobné, řidič jí odmítl bankovky rozměnit a vykázal ji z autobusu. Ostatní cestující už netrpělivě vyhlíželi, kdo autobus zdržuje, najednou se mezi nimi ale postavil cizí kluk, který babičce Honzy jízdenku sám zaplatil. Babička od té doby při cestě vždy nosila drobné, aby je mohla neznámému klukovi vrátit, což se jí po dlouhé době i povedlo. Také Honzovi stále připomíná, že je třeba si pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy budeme sami potřebovat pomoc.

Kolektivní pomoc

Laura Lahodová (13 let): Pomoc na dálku

ZŠ Kolín V.                                         

Laura popsala dobré skutky, s nimiž se již od první třídy setkává ve škole. Všichni školáci tam připravují výrobky, které se prodávají na Dnech otevřených dveří a na vánočních jarmarcích. Peníze z prodaných výrobků posílá Lauřina škola každý rok v rámci projektu Adopce afrických dětí dívce v Keni. Ta by bez finanční pomoci nemohla studovat. Laura díky tomuto projektu zažívá ve škole pěkné chvíle a již od první třídy měla možnost dozvědět se i o dětech, které to nemají v životě tak lehké jako ona a její spolužáci.

Pomoc přírodě

Kateřina Krajíčková (11 let): Komunita

ZŠ Slezská Ostrava

Katka žije ve Slezské Ostravě, v bývalé hornické kolonii. Velmi se ji líbí tamější fungující komunita lidí, kteří se dokáží společně semknout a podílet se na zlepšování okolního prostředí. Několikrát do roka organizují brigády na úklid místního parku a blízké znečištěné krajiny. Letos v létě likvidovali černou skládku a do jejího úklidu se zapojili nejen dospělí, ale i děti. Katka je moc ráda, že žije na místě, kde lidé nejsou k přírodě lhostejní.

Dobrý nápad

Edita Rušidi (13 let): Máme se dobře

ZŠ Kolín V.         

Edita má příbuzné v Makedonii, kam několikrát do roka jezdí na návštěvu. Vídává tam také děti z chudých rodin, které se nemají tak dobře jako ona – nosí staré oblečení, nemají ani vlastní postel, mají třeba jen dvě hračky a místo do kroužků musí po škole chodit pomáhat na pole. I díky těmto návštěvám si Edita více váží toho, co doma má. Před pár lety se proto rozhodla kamarádům z Makedonie alespoň trochu pomáhat – nosí jim věci a hračky, které už sama nepotřebuje, a za ušetřené kapesné je zve do ZOO nebo na zmrzlinu.

Pomoc n@ netu

Jan Vlček (11 let): Áďa v nebezpečí

ZŠ Trutnov 2           

Honza pomohl spolužačce Ádě, která se mu jednou svěřila se svým problémem. Přes sociální síť Instagram ji kontaktoval dospělý muž, který jí zasílal obscénní fotky a zkoušel jí i telefonovat. Áďa se to bála říct rodičům, ale Honza neváhal a zašel spolu s ní za třídní učitelkou, které celý problém popsal. Ta zavolala Ádiným rodičům, kteří posléze kontaktovali i policii. Muže se povedlo vypátrat a Honza svou kamarádku poučil, jak se chovat na sociálních sítích bezpečně.

 

Speciální ocenění

Amálie Bartáková (14 let): I objetí může mít cenu zlata

ZŠ a MŠ Slavkov

Amálka se při pobytu v nemocnici, ve které strávila delší dobu, seznámila s tříletým chlapečkem Petříkem. Ten byl v nemocnici sám, protože pocházel ze sociálně slabší rodiny a jeho maminka ho navštěvovala jen zřídka. Amálka se s Petříkem skamarádila a ten jí byl vděčný za každou minutu, co s ním strávila, za hraní i objetí. Tak mu zpříjemnila těžké chvíle v nemocnici. Amálka si tehdy uvědomila, že dobrý skutek je všechno, co děláme pro druhé, bez očekávání odměny. A že to nemusí být jen velké věci, někdy stačí i pouhé objetí.

 

Karolína Neslušanová (14 let): Srdce s láskou darované

ZŠ T. G. Masaryka Milovice

Karolína a její spolužáci se zapojili do akce Srdce s láskou darované. V rámci ní vytvořili srdce pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. O tomto oddělení netušili až do chvíle, než jim o něm vyprávěla kamarádka poté, co lékaři z JIP zachránili jejího malého bratra. Práce tohoto oddělení připadá Karolíně a jejím spolužákům ohromně náročná a moc užitečná. Jsou přesvědčeni, že bez dobrého srdce by nešla vykonávat. 

 

Karolína Kubátová (9 let): Veřejná sbírka

ZŠ Liberec                        

Karolína citlivě vnímá situaci dvou spolužáků ze školy, jejichž tatínek vážně onemocněl. Jeho manželka se o něj nyní musí starat, a proto nemůže chodit do práce. Ve škole proto zorganizovali v rámci zahradní slavnosti charitativní jarmark. Každá třída zde prodávala různé předměty vyrobené samotnými dětmi. Peníze z prodeje pak byly odevzdány rodině, která se ocitla v těžké životní situaci. Karolína velmi doufá, že se brzy najde lék, díky němuž se tatínek jejích spolužáků uzdraví.

 

Více informací o projektu Dětský čin roku naleznete na webových stránkách www.detskycinroku.cz.

 

Organizátor projektu:
Nadační fond Dětský čin roku

Generální partner:
Whirlpool CR

Hlavní partner:
Nadace AGROFERT

Záštita nad projektem:
Magistrát hl. města Prahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Partneři projektu:
Městská policie Praha
Muzeum Chocotopia
Creative Republic
Seznam.cz
Poski.com

Mediální partneři projektu:
Rádio Junior
Alik.cz
Učitelské noviny
Pastelka
ŠIK – Školní informační kanál

 

O projektu Dětský čin roku

Projekt Dětský čin roku probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Organizátorem je Nadační fond Dětský čin roku a generálním partnerem projektu společnost Whirlpool CR. Dětský čin roku vznikl na Slovensku v roce 1999 z iniciativy společnosti Whirlpool Slovakia a dosud se do něj zapojilo více než půl milionu dětí. V České republice byl projekt poprvé neoficiálně představen v roce 2004. Zapojit se do něj mohou žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií z celé ČR, kteří vykonali nějaký dobrý skutek nebo si všimli skutku svého stejně starého kamaráda a napíší o něm. Soutěží se v 7 kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Kolektivní pomoc, Pomoc starším lidem, Pomoc přírodě, Dobrý nápad a Pomoc n@ netu. Děti nejen píší a posílají své příběhy, ale jako členové dětské poroty rovněž rozhodují o vítězích v jednotlivých kategoriích. Více na www.detskycinroku.cz.


O společnosti Whirlpool Corporation

Whirlpool Corporation (kód na burze NYSE:WHR) je největším výrobcem a dodavatelem velkých domácích spotřebičů na světě, s ročními tržbami (2016) cca 21 mld. dolarů, s 93 tisíc zaměstnanci a 70 výrobními a technologickými výzkumnými středisky po celém světě. Společnost prodává spotřebiče značek Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint a spotřebiče dalších významných značek taktéž ve všech zemích světa. V regioně EMEA (Evropy, Středního Východu a Afriky) společnost zaměstnává asi 24 tisíc pracovníků, prodává ve více než 30 zemích a svoje výrobní závody má v osmi státech. Whirlpool EMEA je součástí Whirlpool Corporation. Centrála společnosti Whirlpool pro Evropu se nachází v Italském Peru (provincie města Milán). Další informace o společnosti získáte na webových stránkách www.whirlpoolcorp.com nebo twitter @WhirlpoolCorp.

 

Kontakty pro další informace

Zuzana Chmelíková 
Ogilvy Public Relations, s.r.o. 
Přívozní 2a, 170 00 Praha 7
mobil: +420 732 774 676
zuzana.chmelikova@ogilvy.com

Alžběta Suchanová
Whirlpool CR, spol. s r.o.
Radlická 14, 150 00 Praha 5
mobil: +420 731 453 876
alzbeta_suchanova@whirlpool.com

Příběhy

Záchrana lidského života

Kdybych řekla, že mi moje kamarádka zachránila život, nejspíš si představíte takový ten dramatický scénář, kdy jsem utrpěla nějaké smrtelné zranění a kamarádka běží s lékárničkou v ruce a telefonem vytáčejícím záchranku u ucha mě zachránit. Takhle je ...

celý příběh »

Kontakty

Dětský čin roku
Radlická 3201/14
150 00 Praha 5

e-mail: info@detskycinroku.cz
tel.: +420 732 77 46 76

Generální partner: whirlpool.cz

Hlavní partner: Mattel

Partneři: Oresi Terranova Kores seznam.cz mppraha.cz Creative Republic amosvision.eu chocotopia.cz

Záštita: praha.eu msmt.cz

Mediální partneři: ucitelskenoviny.cz alik.cz Rádio Junior poski.com