Příběhy

Škola dětem, přírodě a starým lidem
2007
Monika Sokolovičová, 15 let
ZŠ a MŠ Pilníkov

<p>Jako každá škola i ta naše, tedy ZŠ a MŠ v Pilníkově, je na něco zaměřená. Naše škola se rozhodla pro ekologii.</p>

<p>Rok co rok se tu koná Den Země, kdy pomáháme například při čištění obce a vypracováváme různé projekty. Letos jsme se zaměřili na téma Člověk za mimořádných situací. Žáci si tak mohli vyzkoušet ve volné přírodě například zhotovení provizorního ochranného obleku, první pomoc, sbalit evakuační zavazadlo a podobně. Skupiny, které si vedly nejlépe, byly odměněny.</p>

<p>Žáci sami navrhli sběr víček PET lahví, která se odvezla do nemocnice v Hradci Králové. Z víček se vyrábí jednoduché hračky pro postižené děti. Žáci se ve sběru doslova předháněli. Nakonec bylo vybráno přes 20 tisíc víček. Škola se také zapojila do soutěže Třiďme odpad. Nedávno uspořádali žáci naší školy sbírku hraček a knih pro Dětský domov v Dolním Lánově. Hračkami jsme potěšili i dětské oddělení v naší okresní nemocnici v Trutnově. Rovněž jsme obdrželi Certifikát za peněžní příspěvek pro Fakultní nemocnici v Motole.</p>

<p>Na škole také probíhá Peer, program zaměřený na problematiku drog. Ten vede výchovný poradce a je do něho začleněno několik starších žáků školy. Jsem ráda, že můžu být jeho součástí. Několikrát do roka pořádáme besedy ve všech třídách. I kdybychom tímto způsobem odradili z každé třídy alespoň jednoho či dva žáky, může to znamenat záchranu života. I to málo, co se jim snažíme říci, je někdy hodně. Tento rok mi škola povolila uspořádat Den boje proti drogám. Na druhém stupni tak probíhaly besedy, při nichž žáci vytvářeli projekty na témata: Drogy a já, Drogy a sport, Drogy a škola, Drogy a rodina. Práce byly vystaveny v budově školy.</p>

<p>Před několika lety dostala škola dobrý nápad adoptovat v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem zvířátko. Od té doby rok co rok děti i škola přispívají na adopci.</p>

<p>Pěvecký kroužek rád svým zpěvem potěší, a proto pravidelně navštěvuje místní domov důchodců a vystupuje na různých akcích.</p>

<p>Jsme hrdí na nápady, jimiž můžeme pomoci. Žáci na oplátku školu velmi dobře reprezentují v různých okresních, krajských, ale i celorepublikových soutěžích.</p>

<p>Děláme toho hodně, a tak víme, že i malý čin je čin.</p>

Příběhy

Narozeniny

Jednoho krásného slunečného dne jsem napsal kamarádovi, zda nejde ven. Odepsal, že možná večer. A opravdu, večer jsme vyrazili. Povídali jsme si a kamarád říká:“ Moje máma má dnes narozeniny.“ K budově, před kterou jsme si hráli, přijela jeho sestřen ...

celý příběh »

Kontakty

Dětský čin roku
Radlická 3201/14
150 00 Praha 5

e-mail: info@detskycinroku.cz
tel.: +420 732 77 46 76

Generální partner: whirlpool.cz

Hlavní partner: Nadace Agrofert

Mediální partneři: ucitelskenoviny.cz alik.cz poski.com Rádio Junior

Partneři: seznam.cz Creative Republic mppraha.cz amosvision.eu chocotopia.cz

Záštita: praha.eu msmt.cz